Reklam
Reklam

Milletvekili Aydemir'den TTB'ye sert tepki

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşlerini paylaştı.

Milletvekili Aydemir'den TTB'ye sert tepki
09 Ocak 2022 - 07:11
Komisyonda Yasa teklifine yönelik Muhalefet milletvekilleri tarafından yapılan eleştirilere cevap veren Milletvekili Aydemir, TÜRKOVAC yerli ve milli aşısı konusunda Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamalara tepki verdi. Aydemir, ‘"Turkovac" diye bir aşımız var, yüz akımız bizim ve şu vasatta, şu Covid vasatında hepimizin iftihar edeceği bir gelişmedir.’ kaydını düştü.
Aydemir değerlendirmede bulundu
Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Milletvekili Aydemir, ‘Her vesile altını çiziyoruz milletin ihtiyaçlarına mebni ne lazım geliyorsa onları yapmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunda toplanıyoruz ve onlar üzerine öncesinde yapılan çalışmalar var. Teklif, 18 maddeden müteşekkil. Hakikaten, ayrıntıda çok özel muhteva var. Mesela şu etki analizi bugüne kadar yapılanların en şahikası, en güzeli. Bundan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.’ diye konuştu.
Merkez bankasına ilişkin düzenleme ve güven ilkesi
Muhalefet tarafından geliştirilen eleştirilerin yapıcı olması gerektiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Hep şunu söylüyoruz: Elbette ki muhalefet yol gösterecek, elbette tenkit edecek ancak künhüne inerek, özellikle böyle muhtevayı tam anlamıyla kavrayarak yapıldığı zaman burada da bu tarafta da yani bizim tarafta da bir lezzet ifade ediyor. Aksi halde biraz bir garabet dozu yüklemiş oluyoruz ki sevimsiz oluyor. Mesela bu merkez bankalarıyla ilgili. Bizim Merkez Bankamızı, bizim mevduatımızı muhteva olarak içine koyup tenkit ettiğinizde o zaman hakikat payı olmuyor. Oysa içeriği Sayın Öztürk çok ayrıntısıyla anlattı, çok da öğreticiydi anlatımı. Başta merkez bankalarını ilgilendiren, güven ilkesini de muhtevaya serpiştiren bir düzenleme bu. Bakın, burada çok net bir kayıt var, deniyor ki: "Yapılan düzenlemeyle, merkez bankaları arasında kurulan ilişkilerin işin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, diğer merkez bankalarının banka nezdindeki mal, hak ve varlıklarının haczedilmemesini öngörmektedir." Bu kadar net, bu kadar berrak, bu kadar açık; öyleyse neyin tenkiti? Bunu özellikle vurguluyorum. ‘ dedi.
Müeahhitlik hizmetlerine ilişkin düzenleme
‘1 Temmuz 2021 ile 31 aralık 2021 tarihleri arasında ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2021 Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı ilave olarak fiyat farkı verilebilecek.’ Şeklindeki müteahhitlere yönelik düzenleme hakkında değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, ‘ Müteahhitlerle ilgili bir vurgu oldu. Yılbaşı itibarıyla bir talep var, "Yılın başından başlasın." diye bir talep var ve bu talep, orada pozisyon almış olanların zaviyesinden baktığınızda çok çok haklı bir talep. Ben de burada onların taleplerine iştirak ettiğimi söylüyorum ama son kertede -bir fiyat farkını- onlara dönük düzenleme yapıyoruz. Bu, müspet bir yaklaşım değil midir? Dolayısıyla bunu burada desteklemek hepimizin vazifesidir. Hiç olmazsa buna dönük tenkit geliştirmemek lazım.’ diye konuştu.
Memurlara yönelik düzenleme
Milletvekili Aydemir, ‘Bir başkası, burada memurlara dönük düzenleme yapıyoruz, emeklilere... Mesela, emeklilerin asgari bin 500 lira olan ücretlerini 2 bin 500 lira gibi bir rakama çıkarıyoruz ki yüzde 65'ler düzeyinde bir artışı ifade ediyor; öyle değil mi? Yani buna da bir teşekkür lazım, buna da bir onay lazım. Bunları bile tenkit eder hâldeyiz.’ dedi.
Yasa teklifi içinde yer alan Kurumlar Vergisi kaydındaki düzenlemeye ilişkin görüşlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘En mühimi, kurumlar vergisiyle ilgili düzenleme yapılırken biz burada kaç defa eleştiriye muhatap olduk "Niye yükseltiyoruz?" "Niye düşürüyoruz?" Düşürme gerekçesi koyuyoruz bakın; burada ihracatı teşvik maksatlı yapıldığının altını çiziyoruz, burada üretimi teşvik maksatlı yapıldığının özellikle kalın puntolarla altını çiziyoruz. Öyleyse bu neviden destekler, destekleyici kayıtlar düşmek lazım. Ben bu yapılanların tamamını... Özellikle bireysel emeklilikle ilgili çok sayıda burada madde var, muhtevası hakikaten geniş, tatminkâr birtakım kayıtlar var. Vatandaşın, insanlarımızın talep ettiklerini burada hayata yansıtıyoruz. Dolayısıyla, yapılanlar bunu havidir, bunu içermektedir, bundan dolayı minnettarım. ‘ dedi.
Türk tabipler birliğine sert tepki
Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerdeki konuşmasının önemli bir bölümünü KÜRKOVAC Yerli ve Milli aşısına ayıran Milletvekili Aydemir, aşıyı hazırlayan bilim adamlarına ve bu konuda her türlü çaba ve desteği veren Sağlık Bakanlığına müteşekkir bulunduklarını belirterek, Türk Tabipler Birliğinin aşıya yönelik açıklamasına sert tepki gösterdi.
Milletvekili Aydemir, ‘Güven iklimi diyoruz; her zeminde, her vasatta güven iklimini oluşturmak lazım. Bakın, biraz önce bir basın toplantısı yaptım, orada bir vurgum vardı benim arkadaşlar; güven iklimi diyoruz. "Turkovac" diye bir aşımız var, yüz akımız bizim ve şu vasatta, şu Covid vasatında hepimizin iftihar edeceği bir gelişmedir. Oysa, "Türk Tabipleri Birliği" ifadesini kullanmayı da biraz, bir bakıma onlara yakıştıramıyorum çünkü "Türk" kavramı yüksek bir kavram, onlara hiç yakışmıyor. Bir açıklama yapıyorlar, Turkovac'ın muhteva olarak bir aşı anlamına gelmeyeceğini söylüyorlar, sırf itibarı düşürmek adına, sırf ülkenin güvenini aşındırma adına yapılıyor bunlar. Buna biz siyasetçiler olarak -burada sivil toplumu ifade eden isimler var, bürokraside isimler var, bürokrasiden gelen- hepimiz bulunduğumuz zeminlerde itiraz etmek durumundayız. Böyleyse yani Türk Tabipleri Birliği gibi bir sivil yapı buna itiraz geliştiriyorsa hepimizin buradan buna bayrak açması lazım, ne yapıyorsun demek lazım, bindiğimiz dalı kesiyoruz demek lazım, sadece kanuni düzenlemeler yapılırken bu işleri dile getirmemek lazım. Bütün ülke sathındaki gelişmelere yönelmek lazım, bakmak lazım; bunu da özellikle not düşüyorum. ‘ diye konuştu.
Sağlık Bakanlığımızın büyük emeği var
TÜRKOVAC’a yönelik muhalefet tarafından da haksız ve yersiz eleştiriler yapıldığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bunu sadece Tabipler Birliği bunu yapıyor değil ki, siyaset kurumu da bunu yapıyor, burada milletvekillerimizi ben biliyorum yani ezbere, künhüne varmadan, ayrıntısını bilmeden pat diye değerlendirme yapıyor. Ayıptır, orada emek veren bilim insanları var. Sağlık Bakanlığımız buna ciddi bir emek verdi, gayret sarf etti. Gecesi gündüzü olmadan bu işe gayret koyan insanlarımız var, doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız. İşte, Komisyonda doktor arkadaşlarımız var, Başta sizin itiraz etmeniz lazım, özellikle hekim olarak sizlerin oradaki insanların emeğini dikkate alarak bu tür kayıtları düşenlere itiraz etmeniz lazım, güven iklimi böyle oluşur. Sadece buradan neşet etmez, toplumun her tarafına sirayet eder, çıkar dışarı dolayısıyla bunları da kayıt olarak düşüyorum.’ dedi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum