Reklam
Reklam

Erzurum Bölgesi gelir koşulları açıklandı

TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, 2019 sonuçlarını paylaştı.

Erzurum Bölgesi gelir koşulları açıklandı
29 Eylül 2020 - 07:52
Erzurum istatistik Bölgesi 2019 yılında yoksul sayısı düşüklüğü bakımından ülkedeki 26 istatistik Bölge içinde 3’üncü sırayı aldı. 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına göre nüfusu bir milyon 81 bin 652 olan Erzurum Bölgesinde yoksul sayısı 107 bin kişi olarak açıklandı. Erzurum Bölgesinde 2018 yılındaki yoksul sayısı 101 bin kişi olmuştu.
Erzurum yoksul sayısının en düşük olduğu 2. bölge
Doğu Anadolu Bölgesi illerini içeren 4 istatistik Bölge içinde yoksul sayısının en az olduğu Bölge 78 bin kişiyle Malatya istatistik Bölgesi olurken, 107 bin kişiyle Erzurum Bölgesi ikinci sırayı aldı. Ağrı istatistik Bölgesinde yaşayan yoksul sayısı 111 bin kişi olurken, Van istatistik Bölgesindeki yoksul sayısı 177 bin kişi olarak bildirildi.
Erzurum Bölgesi Yoksulluk Sınırı
Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinin yer aldığı KUDAKA istatistik Bölgesinde 2029 yılı yoksulluk sınırı 9 bin 127 TL, yoksul sayısı 107 bin, yoksulluk oranı ise yüzde 10.6 oldu. TÜİK verilerinde; Bölgede 2018 yılında yoksulluk sınırı 8 bin 19 TL, yoksul sayısı 101 bin, yoksulluk oranı ise yüzde 9.8 olarak bildirilmişti.
KUDAKA Bölgesi 19’uncu Sırada
KUDAKA istatistik Bölgesi yoksulluk sınırı yüksekliği bakımından ülkedeki 26 istatistik Bölge içinde 9 bin 127 TL ile 19’uncu sırayı alırken, 2019 yılı ölçeğinde yoksulluk sınırı Doğu Anadolu’nun diğer istatistik Bölgeleri olan Malatya İstatistik Bölgesinde 8 bin 778 TL, Ağrı Bölgesinde 6 bin 479 TL, Van Bölgesinde ise 5 bin 554 TL olarak bildirildi.
Yoksulluk Oranı
Türkiye’de 26 Bölge içinde yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge yüzde 15 ile Kastamonu Bölgesi olurken, Erzincan ve Bayburt illerinin de bulunduğu Erzurum istatistik Bölgesi yüzde 10.6 oranı ile, Kastamonu, Adana, Tekirdağ, Aydın, Antalya, Hatay, Balıkesir, Samsun, Trabzon, İzmir ve İstanbul istatistik Bölgelerinin ardından 12’inci sırayı aldı.
Kuzeydoğu Anadolu
2019 yılı ölçeğinde, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerinin yer aldığı Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yoksulluk sınırı 7 bin 774 TL, yoksul sayısı 250 bin kişi, yoksulluk oranı ise yüzde 11.9 olarak açıklandı. Bölge yoksulluk oranı, ülke yoksulluk oranının altında çıktı.
Kuzeydoğu 3. Sırada
Türkiye IBBBS1 düzeyinde yoksullu oranının en yüksek olduğu Bölge yüzde 13.3 ile Akdeniz Bölgesi olurken Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi 12 Bölge içinde 3’üncü sırada yer aldı. Yoksulluk oranı Türkiye’de yüzde 14.4, Akdeniz’de yüzde 13.3, Batı Marmara Bölgesinde yüzde 12.9, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde ise yüzde 11.9 olarak kaydedildi.
Kuzeydoğu’da Yoksulluk Sınırı 7 Bin 774 TL
Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde, 2019 yılı ölçeğinde yoksulluk sınırı 7 bin 774 TL olarak açıklandı. Yoksulluk Sınırı Türkiye ortalaması 10 bin 793 TL oldu. Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi yoksulluk sınırı yüksekliği kaydında 12 bölge içinde 10’uncu sırada yer aldı. Bölgede 2018 yılı yoksulluk sınırı 6 bin 556 TL olarak aktarıldı.
Kuzeydoğu Yoksul Sayısı
Türkiye’deki 12 Bölge içinde yoksul sayısının en yüksek olduğu istatistik Bölge 1 milyon 660 bin kişiyle İstanbul oldu. Bu bölgeyi bir milyon 379 kişiyle Akdeniz, bir milyon 80 kişiyle Ege Bölgesi, 971 bin kişiyle Güneydoğu Anadolu istatistik Bölgesi, 853 bin kişiyle Batı Anadolu izledi. Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde ise yoksul sayısı 250 bin kişi olarak kaydedildi.
Kuzeydoğu Yoksul Sayısında Son Sırada
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi yoksul sayısı bakımından 12 Bölge içinde son sırada yer aldı. Türkiye’de yoksul sayısı 11 milyon 641 bin kişi olarak kaydedilirken 2019 yılı ADNKS sonuçlarına göre nüfusu 2 milyon 200 bin 22 olan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yoksul sayısı 250 bin kişi olarak açıklandı. Bölgede 2018 yılı kaydında yoksul sayısı 235 bin kişi olmuştu.
TÜİK 2019 Verileri
Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2019 yılında 28 bin 522 TL iken, gerin en yüksek olduğu bölge 40 bin 749 TL ile TR1 (İstanbul) oldu.
Gelir ve Yaşam Koşulları
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları’nı paylaştı. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2019 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2018 yılını referans almaktadır. Gelir hesaplamalarında, hanehalkı gelirleri hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülmektedir.
Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Fert Geliri
Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2019 yılında 28 bin 522 TL iken, İBBS 1. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge, 40 bin 749 TL ile TR1 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 32 bin 384 TL ile TR5 (Batı Anadolu) bölgesi ve 30 bin 337 TL ile TR3 (Ege) bölgesi izledi.
En Düşük Gelir
En düşük gelir TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) İBBS 2. Düzey bölgesinde gerçekleşti
Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgesi, 40 bin 749 TL ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu. En düşük ise 13 bin 441 TL ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde gerçekleşti.
Gelir Eşitsizliği
Gelir eşitsizliği en az TR4 (Doğu Marmara) İBBS 1. Düzey bölgesinde gerçekleşti
P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalmaktadır.
Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, P80/P20 oranı en düşük 4,6 ile İBBS 1. Düzey bölgesi TR4 (Doğu Marmara) olurken bu bölgeyi 5,5 ile TR8 (Batı Karadeniz), 5,6 ile TR7 (Orta Anadolu) ve TRB (Ortadoğu Anadolu) bölgeleri izlemiştir.
P80/P20 Oranı
P80/P20 oranı en yüksek İBBS 1. Düzey bölgesi 7,8 ile TR1 (İstanbul) bölgesi olurken, bu bölgeyi 6,7 ile TR6 (Akdeniz) ve 6,6 ile TR2 (Batı Marmara) bölgeleri izlemiştir.
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) İBBS 2. Düzey bölgesinde gelir eşitsizliği en az oldu
Son yapılan araştırma sonuçlarına göre P80/P20 oranı Türkiye'de 7,4 iken, bu değerin en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri; 4,2 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), 4,3 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) ve 4,5 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) oldu.
P80/P20 oranının en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 7,8 ile TR10 (İstanbul), 6,8 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), 6,6 ile TR62 (Adana, Mersin) ve TR22 (Balıkesir, Çanakkale) oldu.
Göreli yoksulluk oranı en düşük TR4 (Doğu Marmara) İBBS 1. Düzey bölgesinde oldu
Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu İBBS 1. Düzey bölgeleri; yüzde 13,3 ile TR6 (Akdeniz), yüzde 12,9 ile TR2 (Batı Marmara) ve yüzde 11,9 ile TRA (Kuzeydoğu Anadolu) oldu.
Göreli Yoksulluk Oranı
Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu İBBS 1. Düzey bölgeleri ise yüzde 8,4 ile TR4 (Doğu Marmara), yüzde 9,9 ile TR7 (Orta Anadolu) ve yüzde 10,5 ile TR3 (Ege) şeklinde sıralandı.
Göreli yoksulluk oranı en düşük TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgesinde gerçekleşti
Her İBBS 2. Düzey bölgesi için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; yüzde 15,0 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), yüzde 14,0 ile TR62 (Adana, Mersin) ve yüzde 13,3 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) oldu.
Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise yüzde 4,6 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), yüzde 5,8 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve yüzde 8,0 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) olarak hesaplandı.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum