Reklam
Reklam

Aydemir: 'Mehmet Akif milli vicdan abidesidir'

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy milli irfan ve izanın sesi, mümince duruşun ifadesi, ufku mukaddesat olan bir vicdan abidesidir. ‘ dedi.

Aydemir: 'Mehmet Akif milli vicdan abidesidir'
27 Aralık 2021 - 17:58
Akif ve Allah Korkusu
Milletvekili Aydemir, ‘Yaşamını Hakka adayan; vahdet ve tevhidden taviz vermeyen; "Ne İrfandır veren ahlâka yükseklik ne vicdandır/Fazîlet hissi insanlarda Allah korkusundandır/Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havfı Yezdân’ın/ Ne irfanın kalır te’siri kat’iyyen, ne vicdanın." vurgusuyla yaradana teslimiyet ve tevekkül çağrısında bulunan Mehmet Akif Ersoy’umuz hakka vuslatının 85’inci yılında rahmet, şükran ve minnetle yad ediyoruz.’ mesajını verdi.
Akif Ebediyen Yüreğimizde Yaşayacaktır
Milletvekili Aydemir, ‘Senin mâhiyyetin hattâ meleklerden de ulvîdir/ Avâlim sende pinhandır, cihanlar sende matvîdir/ Zeminlerden, semâlardan taşarken feyz-i Rabbânî,/ Olur kalbin tecellî-zâr-ı nûrâ-nûr-i Yezdânî.’olarak tarif; milli ahlakı bekanın tek şartı olarak, ‘Sade bir sözdür fakat hikmetlerin en mücmeli/ Bir halas imkanı var: Ahlakımız yükselmeli/ Yoksa pek korkunç olur katmerleşip hüsranımız/ Çünkü hem dünya gider, hem din, eğer yapmazsanız. ‘ kaydıyla takdim; manevi değerlere sadakati yol haritası olarak, ‘ Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol/ Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol’ ifadeleriyle tespit eden Milli Şairimiz Akif, Asım’ın nesli olan yeni kuşağın ve bizlerin öncüsü olarak yüreklerimizde ebediyen yaşayacaktır. ‘ kaydını düştü.
Akif Milli Feraset Ve Basiretin Öncüsü
Milletvekili Aydemir, ‘Tüm öğreti ve eserlerinde ‘biz’ kaydını düşen, her türlü bölücü ve ayrılıkçı düşünceye karşı bir iman kalası gibi duran, kardeşliği ilahi bir gerçek olarak gören Akif’mizin, ‘Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz!’ seslenişi milli feraset ve basiretimizin pusulası olmaya devam edecektir. ‘dedi.
Milli Edep Ve Manevi Terbiye
Milletvekili Aydemir, ‘Milli edep ve terbiyenin sembol şahsiyeti, manevi dirayet ve kıyamın temsilcisi olan Mehmet Akif Ersoy’un, ‘Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem/Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem/Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! /-Boğamazsın ki!-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.’ kararlılığı, milletçe azmimize ilham olmayı sürdürecektir. ‘ ifadesine yer verdi.
Akif Ve İman Hakikati
Milletvekili Aydemir, ‘‘İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür/İmansız olan paslı yürek sinede yüktür’ vurgusuyla müminlere ilahi hakikati hatırlatan; ‘Şudur cihanda benim en sevdiğim meslek/Sözün odun gibi olsun, fakat hakikat olsun tek’ kaydıyla dürüstlük ve doğruluğu mümin meşrebi olarak kaydeden Akif’imizin; Türk eriyiz, silsilemiz kahraman/ Müslümanız, Hakk’a tapan Müslüman/ Putları Allah tanıyanlar, aman,/ Mescidimin boynuna çan asmasın/Âmin! desin hep birden yiğitler,/Allâhu ekber! gökten şehidler./ Âmin! Âmin! Allâhu ekber!’ niyazını yürekten paylaşıyoruz.’ dedi.
Akif Ve Kardeşlik İmanı
Milletvekili Aydemir, ‘İslam Dünyasındaki parçalanmışlığı; ‘Târîhine mev’ûd-i ezelken ebediyyet/Ey, tefrika zehriyle şaşırmış giden, ümmet-Nisyâna çıkan yolda mı kaldın güm-râh?/ Lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâh!’ dizeleriyle aktaran Milli Şairimizin hassasiyetini sahipleniyor, O’nun Hakka tapan bir millet olarak tasvir ve takdim ettiği yüce bir milletin evladı olarak vahdet ve tevhid üzerinde sabit kadem kalacağımız ahdini yineliyoruz.’ kararlılığını vurguladı.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum